Ta gärna en titt på kartan och planera din rutt på förhand.

Allmän parkering BREDVID K-market Sundom

OBS! BREDVID butiken! 

Parkera på fotbollsplanens parkering eller på respektive försäljares gård!
Var noga med att se till att trafiken kan löpa smidigt.

Om det finns många försäljare inom samma område är det en bra idé att vandra till fots eller med cykel mellan gårdarna.

Visa hänsyn och parkera inte längs landvägen eller på andras gårdar eller gårdsvägar!