Arrangör är Sundom UF.

Epost: sundom@loppisrace.fi
Telefonnr: 050-5905876